Qüestió de grandària (i preu)

Abans de la crisi, el preu del metre quadrat de l’habitatge lliure estava tan alt, que els compradors havien de reflexionar seriosament sobre la grandària de l’habitatge que pretenien adquirir. Res a veure amb els anys posteriors a l’esclat de la bombolla immobiliària, quan s’ha anat guanyant capacitat per comprar habitatges amb més metres quadrats, per menys diners.

5 coses que enamoren als compradors, però no sempre diuen

Quan es va a visitar un habitatge per comprar, en quines coses ens fixem primer? Segurament estàs pensant en aspectes com: la mida, l’estat de conservació, l’orientació o els acabats. Totes aquestes observacions són essencials, no obstant això, hi ha altres coses que sedueixen a un potencial comprador, encara que no siguin coses evidents ni es diguin a priori. T’expliquem quines són a les notícies immobiliàries d’Api.cat!

Quants espanyols i europeus viuen de lloguer?

A Espanya tradicionalment no s’ha apostat pel lloguer com a règim de tinença de l’habitatge, en comparació a altres països europeus. Malgrat això, el nombre d’espanyols que viuen de lloguer ha anat creixent i la crisi ha estat un dels principals factors desencadenants d’aquest augment, que ja ha assolit el 21,2%. T’ho expliquem a les notícies immobiliàries d’Api.cat!

Sabies que tens dret a escollir notari?

Encara que solament és obligatori signar l’escriptura pública de compravenda si hi ha una hipoteca pel mig, la immensa majoria de persones que es compren un habitatge, acudeixen a un notari per signar-la de totes maneres. Però el que no sap tothom és que tenen dret a escollir-lo i que tots els notaris cobren els mateixos aranzels. T’aclarim alguns dubtes sobre aquest tema a Api.cat!