Quins certificats necessito per llogar el meu habitatge?

Quins certificats necessito per llogar el meu habitatge?
Valora este articulo

certificados-oficiales-alquilerAbans de posar en lloguer un habitatge, el primer que has de fer és assegurar-te que tot està en regla i no vas a topar-te amb cap obstacle legal que pugui complicar l’operació. Per a això, el primer que has de saber és que convé que disposis d’una còpia de les escriptures, i que t’asseguris que aquest habitatge no es troba ja arrendada per una altra persona o si està al dia en el pagament de les factures dels corresponents subministraments.

A més, la legislació exigeix que es disposi d’un certificat energètic i que compti amb la cèdula d’habitabilitat, que és el document que garanteix que l’habitatge compleix amb els requisits mínims per poder ser destinada a un ús residencial.

Certificat energètic

El certificat energètic és un informe que ha de ser realitzat per un arquitecte o especialista en el qual es detalla el consum energètic i les emissions de CO2 d’un immoble.

El Reial decret 235/2013 obliga al fet que el propietari d’un habitatge disposi d’aquest document, que s’expedeix amb una validesa de deu anys, i ho adjunti als papers necessaris quan es vagi a procedir a realitzar tant una compravenda com un contracte de lloguer. Aquesta normativa, que procedeix d’una directiva europea per la qual es regeixen tots els estats membres de la Unió, va entrar en vigor a Espanya l’un de juny de 2013.

La etiqueta energética

El certificat energètic és un informe de diverses pàgines on queden reflectits els resultats d’un estudi en el qual s’observa l’envolupant de l’habitatge, els seus sistemes de producció d’energia, la seva situació estratègica i orientació, la seva il·luminació, etcètera.

Del resultat d’aquest informe s’obté l’etiqueta energètica, que llança una qualificació que va de la A fins a la G, en la qual l’A és la màxima nota respecte als nivells d’eficiència i la G és la mínima. Aquesta etiqueta energètica s’ha d’incloure en qualsevol anunci o acte publicitari de l’habitatge.
Sancions

Llogar o vendre un habitatge sense disposar del corresponent certificat energètic està tipificat com una infracció que pot implicar multes que van des dels 300 fins als 6000 euros, depenent de la gravetat.

La Llei 8/2013 de 26 de juny recull les sancions per incompliment de la normativa referent a la certificació energètica. Des de no incloure l’etiqueta energètica en l’anunci d’un immoble en venda o lloguer fins a falsejar el resultat de l’informe, aquestes infraccions poden ser qualificades com a lleus, amb multes de 300 a 600 euros, greus, de 601 a 1000, i molt greus, de 1001 fins a 6000 euros.

Si tens un habitatge que pretens llogar no dubtis a contactar amb API
. Els nostres professionals s’encarregaran d’engegar tots els processos necessaris per garantir que el teu contracte de lloguer compleixi amb la normativa vigent. Tindràs la tranquil·litat que estàs en bones mans, ja que ens encarregarem de buscar un professional que realitzi el certificat energètic si no disposes d’ell.

A més, el teu habitatge serà visible a un ampli espectre de potencials clients, i nosaltres ens encarregarem d’efectuar una anàlisi financera previ de les persones interessades per oferir-te la garantia de que el teu inquilí disposa de la solvència necessària per afrontar els pagaments.

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix amb els requisits mínims exigibles en temes de salubritat i solidesa per ser destinada a l’ús residencial.

La Llei 18/2007 estableix que aquest document ha de ser sol·licitat en contractar i donar d’alta els diferents subministraments com la llum, l’aigua o el gas. De la mateixa manera, és obligatori presentar-ho per a l’arrendament de l’habitatge o per a la seva compravenda.

És un informe que comprova, entre altres aspectes, que l’habitatge disposa d’elements bàsics com una cuina, vàter, que disposa d’aigua calenta, etcètera. També mesura la superfície útil i estableix el mínim exigible perquè aquest espai pugui ser habitat per persones en condicions d’higiene i salubritat, que és de 36 metres quadrats.
Conseqüències de no disposar d’aquest document

La cèdula d’habitabilitat és un document que gestionen les comunitats autònomes, i s’expedeix amb una validesa de quinze anys. Les persones que estan capacitades per realitzar aquest informe són els arquitectes o arquitectes tècnics, que s’encarreguen de dur a terme una inspecció visual de l’edifici per determinar si reuneix les condicions mínimes necessàries.

Aquest document ha d’estar homologat pel col·legi professional que recolzi a la persona encarregada de realitzar-ho. Igual que el certificat energètic, és un tràmit senzill que no es triga molt temps a realitzar.

Segons estableix la llei, viure sense comptar amb la cèdula d’habitabilitat podria suposar que el contracte de lloguer o compravenda de l’habitatge quedessin anul·lats.

Llicència de primera ocupació

És un altre dels certificats oficials per al lloguer del que hauràs de disposar si vols arrendar el teu habitatge. La llicència de primera ocupació difereix de la cèdula d’habitabilitat en què es tracta d’un document que atorga l’ajuntament o autoritat competent als promotors, per certificar que l’obra finalitzada s’ha dut a terme conforme els requisits que marca cada comunitat autònoma.

Aquest document verifica que la construcció compleix amb els requisits establerts per adaptar-se a l’ús pel qual ha estat autoritzada en la llicència d’obres. Quan no es tracta d’una primera ocupació, llavors és necessari obtenir la cèdula d’habitabilitat.

En algunes comunitats autònomes, a més d’aquesta cèdula d’habitabilitat, és necessari disposar de la llicència de primera ocupació per efectuar l’arrendament d’un habitatge.

Una vegada que disposis de tota la paperassa necessària ja podràs posar el teu habitatge en lloguer. La Llei d’Arrendaments Urbans estableix el marc en el qual s’han de desenvolupar totes les operacions de lloguer.

Encara que no és un requisit obligatori, és recomanable que, una vegada signat el contracte privat de lloguer amb l’inquilí, es procedeixi a inscriure-ho en el Registre de la Propietat.

CTA-Contacto-CAT