Viure de lloguer en un pis que serà subhastat

Viure de lloguer en un pis que serà subhastat
Valora este articulo

Quan un signa un contracte de lloguer, no sap si el propietari de l’habitatge està complint amb els seus pagaments, especialment el de la hipoteca, si és que la té. És una situació que a l’inquilí li pot enxampar desprevingut. T’expliquem què passa en aquests casos en el blog de notícies immobiliàries Api.cat

Imaginem que vius de lloguer a Barcelona i de sobte, t’assabentes que el propietari de l’habitatge no estava pagant la hipoteca, que per tant, el pis està immers en un procés d’execució hipotecària i que serà subhastat ben aviat. En aquesta situació, el primer que et preguntes és: I què passarà amb mi? He de marxar del pis?, vegem-ho.

El primer que cal matisar és que estem parlant d’habitatges de lloguer l’ús del qual és el d’habitatge, i no per a un ús diferent. El segon, és que hi ha diversos factors que influeixen en la resposta legal, com per exemple: la data en la qual es va signar la hipoteca, si el contracte de lloguer està inscrit en el Registre de la Propietat i sobretot, la data del contracte d’arrendament.

noticies immobiliaries

Viure en un pis de lloguer que serà subhastat

Si el teu contracte de lloguer és anterior al 5 de juny de 2013

S’aplicaria l’art. 13 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (LAU), segons el qual, l’inquilí podrà romandre en l’habitatge durant cinc anys sempre que el contracte es realitzés de bona fe. Què no seria un contracte subscrit de bona fe? Doncs per exemple, un contracte d’arrendament simulat amb un familiar, a qui se li cobra una renda baixa, amb l’objectiu d’evitar el desallotjament de l’habitatge.

El dret de l’inquilí a romandre cinc anys podria ser superior sempre que el contracte estigués inscrit en el Registre de la Propietat abans de la signatura de la hipoteca, i si en el mateix s’hagués establert una durada superior.

Si et trobes en aquest cas, es recomana personificar-se al jutjat amb advocat i procurador abans de la subhasta, per deixar constància que el teu contracte d’arrendament té validesa.

Si el teu contracte de lloguer és posterior al 5 de juny de 2013

Prenem com a referència aquesta data perquè és quan va entrar en vigor la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges. Segons el “nou” art.13, si durant la durada del contracte de lloguer queda resolt el dret del propietari amb motiu d’una execució hipotecària, el contracte d’arrendament queda extingit i hauries d’abandonar l’habitatge.

L’única excepció es donaria si el contracte estigués inscrit en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la hipoteca. En aquest cas caldria respectar el termini que s’hagués pactat en el contracte.

Creus que són d’utilitat aquestes notícies immobiliàries?

Foto: BIT Comunicació

Fuente: El Confidencial

Les respostes als comentaris contingudes en aquest blog són orientatives i no són constitutives de cap assessorament legal, per tant, no tenen força vinculant, no es deriva responsabilitat i no atorguen cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació difosa.

Deixa un comentari