Hipoteques: Com recuperar part de les despeses del notari i registrador?

Hipoteques: Com recuperar part de les despeses del notari i registrador?
5 (100%) 1 vote

Sabies que pots recuperar part de les despeses de notari i registre en les operacions de cancel·lació, novació i subrogació hipotecàries? Probablement, no. T’expliquem com i perquè a les notícies immobiliàries d’Api.cat

hipotecas

Hipoteques: Com recuperar part de les despeses del notari i registrador?

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat una campanya contra “els abusos hipotecaris”, l’objectiu de la qual és informar els ciutadans que poden recuperar part de les despeses del notari i el registre en les operacions de cancel·lació, novació i subrogació hipotecàries.

La base de la reclamació que difon l’OCU resideix en la incorrecta aplicació de l’aranzel, segons la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2016, en la qual es resol que: “la modificació d’aranzels s’aplica exclusivament a les operacions inserides en processos de sanejament i reestructuració d’entitats financeres i no a les realitzades per consumidors”.

Recollint aquesta sentència, l’OCU assenyala que, el cost d’una cancel·lació hipotecària amb la incorrecta aplicació de la legislació és d’aproximadament 140 euros de notari i 85 euros de registrador.

No obstant això, aplicant el nou criteri del TSJ de Madrid, els costos es redueixen a 46 euros de notari i 30 euros de registre, aproximadament. El que representa un estalvi d’aproximadament 150 euros per hipotecat. L’organització calcula que, més de 30.000 operacions hipotecàries al mes són susceptibles de beneficiar-se d’aquesta acció.

Vols comprar un pis a Barcelona? Llavors t’interessa saber que pots reclamar la correcta aplicació de l’aranzel segons la sentència del TSJ.

L’origen de la ‘confusió’

Al maig de 2012, es va aprovar el Reial decret Llei 18/2012, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sistema financer. Aquesta norma va introduir una modificació en els honoraris de notaris i registradors per als supòsits de novació, subrogació i cancel·lació d’hipoteca immersos en operacions de sanejament i reestructuració d’entitats financeres.

La Direcció General dels Registres i del Notariat es va pronunciar sobre aquest tema interpretant que aquesta norma també era aplicable a les operacions realitzades pels consumidors. Com a resultat, el cost per als consumidors de les cancel·lacions d’hipoteques com de les novacions i subrogacions hipotecàries va passar a costar més del triple del que costava fins al moment.

Ara, gràcies a aquesta sentència del TSJ, l’OCU entén que “tota la situació ha canviat”, i lamenta que “notaris i registradors, fins al moment, han fet cas omís a aquesta sentència i segueixen aplicant incorrectament l’aranzel, provocant majors despeses als consumidors”.

Pots buscar més informació i calcular l’aranzel a la seva pàgina web.