Els salaris i els preus de l’habitatge s’acosten

Els salaris i els preus de l’habitatge s’acosten
Valora este articulo

Els preus de l'habitatge baixen

La renda disponible puja i els preus baixen

La recuperació econòmica i l’enfortiment del sector immobiliari mostren indicis d’anar a l’una. Una realitat que es tradueix en un prometedor panorama per al creixement de l’economia a mig i llarg termini. En aquest post de les notícies immobiliàries recollim algunes de les dades que revelen i confirmen la bona marxa de l’habitatge.

Augment de la renda familiar disponible

L’accessibilitat a l’habitatge depèn de múltiples factors procedents de diversos àmbits. Però els dos que veritablement determinen les nostres possibilitats a l’hora de poder adquirir un pis, per exemple, a Barcelona, ​​seran: la renda disponible i el preu de mercat de l’habitatge. Així les coses, després de la crisi que hem travessat durant vuit llargs anys, tot indica que la renda disponible de les famílies espanyoles, que va donar els seus primers signes de recuperació en 2014, s’està consolidant. D’altra banda, això és possible gràcies a l’abaratiment del preu dels pisos que de mitjana ha baixat al voltant d’un 40% des dels màxims assolits abans de la crisi.

Una de les proves que confirma aquest augment de la renda disponible és el percentatge d’ingressos destinat al pagament del préstec hipotecari, el qual ha passat del 50% el 2009 fins aproximadament el 33% actual, la qual cosa és la xifra que els experts recomanen per mantenir una economia domèstica sanejada.

Quin és l’efecte de la confluència d’aquests dos factors (major renda i baixada de preus)? Indefectiblement, una de les primeres conseqüències és el reimpuls del mercat immobiliari. Aquest panorama es tradueix en confiança i seguretat per a la banca, el que ha obert l’aixeta de les hipoteques de nou. Així ho demostren les dades, ja que el 2015 els crèdits a l’habitatge van sumar prop de 244.000 (un 20% més respecte a 2014). Al seu torn, la major renda familiar ha permès un augment en les transaccions d’habitatges del 11% el 2015.

Avanç i consolidació del lloguer

D’altra banda, no només la compravenda s’ha disparat en els últims mesos, també el mercat del lloguer ha donat clares mostres d’accelerar el ritme. Tant és així que, tot i que encara estem lluny dels percentatges de lloguer europeus, les dades proporcionades pel Banc d’Espanya revelen que les llars espanyoles en règim de lloguer van créixer des del 9,6% el 2001 fins al 14,9% el 2014 .

Aquest percentatge ve a corroborar la idea que contempla l’informe elaborat per la consultora immobiliària CBRE “Informe Residencial 2016″, el qual posa en relleu l’aparició i consolidació d’un nou paradigma que s’assenta en un evident canvi de mentalitat de la societat espanyola i que es concreta en el fet que a partir de la crisi s’ha detectat un gir pel que fa al lloguer per motius laborals i d’accés a l’habitatge, especialment entre els joves, de manera que la proporció d’habitatge en lloguer enfront de la compra comença a guanyar terreny.

Estàs d’acord en que els salaris i el preu de l’habitatge comencen a apropar-? Dóna’ns la teva opinió. Ens encantaria conèixer-la.