Quant costa una hipoteca a Barcelona?

Quant costa una hipoteca a Barcelona?
5 (100%) 1 vote

establecer-hipoteca-barcelonaPrendre la decisió d’adquirir un habitatge, és un pas que has de meditar i sospesar per diverses raons. Primer, es tracta d’una inversió a la qual dedicaràs un alt percentatge del teu sou i segon, aquest lloc triat es va a convertir en la teva llar, el refugi al que tornar cada dia.

És important que reuneixi totes les característiques necessàries perquè et trobis còmode.

La ciutat de Barcelona posseeix l’encant necessari perquè qualsevol persona se senti atreta per l’entorn, i decideixi assentar la seva vida en ella.

Situada enfront del mar, es nodreix de la màgia de les ciutats costaneres, obertes i cosmopolites que ofereixen a les seves habitants alternatives d’oci i laborals entre les quals triar.

També compta amb un gran nombre de barris molt diferents, amb les seves característiques pròpies, en els quals podem passar de zones més tranquil·les, a unes altres on l’oci i l’ambient, diürn i nocturn, no es deté.

On comprar?

A l’hora d’invertir en la compra d’un habitatge, i sobretot si parlem de grans ciutats com Barcelona, hem de fixar-nos en un indicador bàsic que és la rendibilitat del lloguer.

Aquest concepte es refereix als diners que podríem obtenir si dediquéssim la nostra casa al lloguer.

D’aquesta forma, tindríem una valoració dels ingressos que la propietat ens podria generar. En el cas de Barcelona serien alts.

Per fer-ho podem comparar el valor dels lloguers que tenen a cada zona. Fixant l’atenció en aquells que reuneixen els requisits de grandària i distribució que busquem.

En api.cat, a més de la seva oferta en compravenda d’immobles pots trobar també una àmplia oferta de lloguers, perquè analitzis les diferents zones de la ciutat de Barcelona. Tingues en compte que el valor dels habitatges està condicionat no solament pels metres quadrats útils de l’edificació, sinó també pel lloc en el qual es troben situades.

En aquest sentit, és interessant recórrer a els consells dels treballadors del sector, ja que ells coneixen millor que ningú els moviments dels barris.

Una zona perifèrica pot resultar que es posa de moda per algun agent extern, locals de nova obertura, i amb això veure revaloritzat el seu preu i l’interès de determinats sectors per viure en ella.

O al contrari, llocs habituals per invertir en compra d’habitatge, es veuen desprestigiats per veure modificat el seu entorn o la tipologia d’inquilins dels carrers que ho formen.

Per tot això, és aconsellable escoltar les propostes dels agents immobiliaris, i valorar els coneixements que ens ofereixen del lloc en el qual volem comprar.

Per a la ciutat de Barcelona, l’índex més alt de rendibilitat s’adjudica als habitatges de menys de 80 metres quadrats, excepte excepcions en algunes zones de Martí, o en algunes zones de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, llocs on els habitatges de més de 100 metres quadrats ofereixen una major rendibilitat per lloguer.

Despeses de la hipoteca

Una vegada que hem triat l’immoble que volem comprar, comença el moment tan temut de fer nombres i buscar la forma de finançar-ho.

Contractar una hipoteca és la fórmula que se sol adoptar com més comuna.

Per obtenir els diners necessaris per comprar una casa a través d’una hipoteca hem de ser conscients que el nostre pressupost ha d’augmentar.

Quant costa una hipoteca a Barcelona?

Són varis els impostos que hem d’abonar a l’hora de comprar l’habitatge, l’IVA i l’impost de transmissions patrimonials són els més importants.

L’IVA s’aplica sobre habitatges nous, cal tenir en compte que quan es diu nova, no significa que no hagués estat habitada abans, el concepte fa referència que amb anterioritat no figuri sobre l’immoble cap tipus de transició econòmica, ni tan sols amb un banc.

Aquest impost és del 10% sobre el preu de compra, si és habitatge lliure i del 4% si es tracta d’habitatge de protecció oficial.

Un altre impost important, pel volum de diners que ens suposarà, és l’impost d’actes jurídics documentats, que s’aplica en contractar la hipoteca.

En aquest cas el seu percentatge varia en funció de la comunitat autònoma en la qual es trobi l’habitatge situat, del 0,8 % a l’1,5 %. En el cas de Catalunya el tipus que correspon és l’1,5 %.

Sobre aquest concepte, que requeia per norma sobre qui comprava l’habitatge, existeixen diverses sentències judicials en les quals s’obliga a les entitats financeres a fer-se càrrec del pagament del mateix. Però encara no hi ha una jurisprudència clara. El millor és, arribat el moment, negociar amb el banc amb el qual anem a treballar.

A tot l’anterior hem de sumar altres conceptes:

La taxació, imprescindible per realitzar el préstec hipotecari. El cost ronda els 250 euros de mitjana.

El cost del registre de la propietat, tràmit perquè l’immoble figuri al nostre nom.

Despeses d’escriptura pública, estan fixats de manera oficial i són proporcionals al muntant del preu del pis.

Aquests tres últims conceptes estan sent també motiu de queixa per part de les associacions de consumidors, arribant a tramitar-se denúncies en els jutjats per sol·licitar la seva devolució.

Es considera que és obligació del banc i per això ha de pagar-los, ja que la taxació no deixa de ser un procediment pel qual l’entitat s’assegura la devolució d’un préstec que concedeix.

Igual que la gestió del tràmit hipotecari a través d’una notaria.

No obstant això, fins al moment, encara que existeixen sentències a favor dels consumidors per les seves reclamacions, també hi ha alguna en contra de la petició de devolució.

En aquest tipus de supòsit, és aconsellable que et deixis assessorar per professionals del sector, com API, que treballa perquè els seus clients puguin comptar amb la millor informació per a la compravenda de pisos a Barcelona. Una ciutat que presenta un ventall d’opcions, quant a grandària, ubicació i preu d’immobles, que la converteixen en un lloc ideal per adquirir un habitatge.

Troba el teu pis ara amb API.cat